Kurier Lęborski Gazeta Pomorza

Kurier Lęborski Gazeta Pomorza – bezpłatny miesięcznik, ukazujący się w powiecie lęborskim od kwietnia 2009 roku. Znaleźć nas można w sklepach spożywczych w Lęborku, Cewicach, Wicku, Nowej Wsi Lęborskiej i Łebie oraz w centrum Lęborka, gdzie gazeta rozdawana jest przez naszego kolportera.